Комунальний заклад "ДНЗ № 231"
Методична робота

Методична робота в дошкільному закладі спрямована на виконання Закону України  „Про дошкільну освіту”,  Базового компоненту дошкільної освіти ( нова редакція), створення оптимальних умов у сучасному дошкільному закладі для оновлення змісту навчально-виховного процесу, розвитоку творчої особистості, співпраці дошкільного закладу та сім’ї
 
Науково-методична робота направлена на здійснення зв’язку загальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, впровадження і використання досягнень науки, підвищення професіоналізму педколективу, підвищення майстерності кожного педагога.
Зміст науково-методичної роботи:
- методологічна та теоретична підготовка педагогів;
- психологічна підготовка;
- загальнокультурна підготовка.

- формування ІКТ компетентності

Форми: здійснюється диференційний підхід до вибору форм та змісту навчання. колективні (семінари-практикуми, творча група, ділові ігри, колективні перегляди), індивідуальні (самоосвіта, наставництво, консультації), нетрадиційні (круглі столи, ярмарок-виставка педагогічних ідей, конкурс педагогічної майстерності).
Дотримуються основні вимоги роботи над єдиною методичною темою :
- науковість методичної роботи;
-  системність методичної роботи;
-  творчий характер методичної роботи;
-  максимальна активізація діяльності педагогів;
-   диференційований підхід до педагогів;
-  єдність теорії і практики;
- створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків вихователів;
-  наступність в роботі дошкільного закладу і школи.
 

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував елементи інноваційних технологій авторська технологія за методикою М.І. Єфименка гімнастика  пробудження; ефективний педагогічний досвід ДНЗ № 160  міста Харкова «Навчання читання по методиці Зайцева», інформаційно-комунікаційні технології. 

 
 

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти ( нова редакція)

 

Вагомою подією в розвитку дошкільної освіти є затвердження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, її державного стандарту, що  визначає низку завдань, серед яких - «створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей». Ці завдання  розкриті у інваріантній та варіативній складових Базового компонента. Зміст завдань варіативної частини оновленого  Базового компонента дошкільної освіти подано через освітні  лінії «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи», а також освітню лінію  «Комп¢ютерна грамота». Проведено консультацію для педагогів « Базовий компонент-це державний стандарт дошкільної освіти в Україні» (05.12.2013).  Протягом року узальнювалась програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі», затвердженно її Харківською академією неперервної освіті (далі ХАНО), протокол №3, та протягом року впроваджувалась в формі гурткової роботи музичним керівником Удовіченко В.В. Програму надруковано в журналі видавництва «Ранок». Завдання основ комп'ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом за допомогою комп'ютера входять до варіативної частини змісту дошкільної освіти.   Вихователь-методист Сиротенко Т.А. є автором програми «Комп¢ютерна грамота», яку затверджено в ХАНО. В закладі створені всі умови для оволодіння дітьми основами  комп¢ютерної грамоти. Мета програми - пропедевтика основ комп¢ютерної грамотності, розвиток інтелекту, творчих здібностей дітей, яка також реалізується через гурткову роботу. 

 
 

/div