Комунальний заклад "ДНЗ № 231"
Навчальний процес

Організація навчального процесу

        Дошкільний навчальний заклад № 231 здійснює навчально-виховний процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого наказом МОН України від 22.05.2012 № 615, методичного листа від 27.06.2014 №1/9-341 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

Зміст навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 №1/11-11177) та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 21.05.2012 № 604) (для груп старшого дошкільного віку). Для реалізації варіативної складової в дошкільному навчальному закладі використовується парціальна програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі», (автУдовіченко В.В.), затверджена  методичною радою ХАНО, «Ком¢ютерна грамота» (авт. Сиротенко Т.А.), затверджена  методичною радою ХАНО, Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.). 

У дошкільному закладі встановлено 5-денний розвивально-освітній тиждень.

 

У першій половині дня рівномірно розподіляються та узгоджуються колективні, підгрупові та індивідуальні форми роботи. Визначним принципом освітньої роботи з дітьми раннього віку є узгодження індивідуальних і під групових занять. Тривалість під групових занять - до 10-15 хвилин,  індивідуальних занять 5-7 хвилин, ( від 6 до 10 занять на тиждень). Заняття проводяться у формі гри щодня вранці та в другій половині дня у підгрупах( 6-8 дітей). Тривалість  занять з дітьми  молодшого дошкільного віку (4-й рік) групових - 15-20 хвилин (5-6 занять на тиждень),  індивідуальних -5-10 хвилин. Визначним принципом організації навчально-виховного процесу з дітьми середнього віку є відповідне віковим можливостям поєднання спільних занять тривалістю до 20 хвилин (підсумкові – до 25 хв.) - 5-6 на тиждень та індивідуальних занять. З дітьми старшої групи проводяться по 7-8 групових занять на тиждень, тривалістю 20-25 хвилин, ( комплексне - до35 хвилин). Передбачене

раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна). Тривалість перерв між заняттями  - 10 хвилин. Тривалість та кількість форм роботи визначає вихователь за погодженням з вихователем-методистом.

Планування навчально-виховного процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Гурткова робота здійснюється в другій половині дня за напрямками: англійська мова, навчання читанню за методикою Зайцева, хореографія, комп¢ютерна грамота.

Розподіл видів занять на тиждень програмою виховання і навчання дітей

 віком від двох до семи років «Дитина»

№ з/п

Види занять за лініями розвитку

 

Кількість групових занять на тиждень у вікових групах

Ранній вік

3 рік життя

4 рік життя

5 рік життя

6 рік життя

Фрон

тальні

Під

групові

Фрон

тальні

Під

групові

Фрон

тальні

Під

групові

Фрон

тальні

Під

групові

 1.  

Зростаємо дужими1

2

 

2

 

2

 

2

 

 1.  

Чарівні фарби і талановиті пальчики:

Малювання

Ліплення

аплікація

 

 

 

 

 

1

0,5

0,5

 

1

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

 

 

 

 

0,5

0,5

 1.  

Прилучаємось до музичної скарбнички

2

 

2

 

2

 

2

 

 1.  

Математична скарбничка 2

-

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 1.  

Мова рідна, слово рідне

1

 

1

 

1

 

1

 

 1.  

Навчання елементам грамоти

-

 

-

 

-

 

1

 

 1.  

Художня література

0,53

 

0,5

 

1

 

1

 

 1.  

Дитина у довкіллі

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0.5

 

 1.  

Віконечко у природу

0,5

 

0,5

 

0,5

 

1

 

 1.  

Будуємо, майструємо, творимо

 

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

 

 1.  

Художня праця3

-

 

-

 

0,5

 

 

0,5

 

Всього фронтальних занять

6,5

2,5

8

1,5

9,5

1

10,5

1,5

                             

1 Заняття з фізичної культури, ще плануються на свіжому повітрі та інші режимні моменти

2- Математична скарбничка-завдання реалізуються не лише на спеціалізовано організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня.

3- Заняття плануються у другій половині дня.

Тривалість фронтальних та підгрупових  занять:

Ранній вік:  10-15 хв.(індивідуальні 5-7 хвилин)

Молодший дошкільний вік 4-й рік життя: 15-20 хв. .(індивідуальні 5-10 хвилин)

Середній дошкільний вік 5-й рік життя: 20-25 хв. ( підсумкові 25)

Старший дошкільний вік 6-й рік життя:  20-25хв.(комплексне 35)

Фізкультурно–оздоровча робота проводиться щоденно, протягом дня; 3 заняття з фізкультурі  проводяться під час прогулянки, на свіжому повітрі; 2 заняття – у приміщенні, 1 раз на тиждень пішохідний перехід.

     Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей – фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої тощо.