Комунальний заклад "ДНЗ № 231"
Профілакика ком'ютерної залежності

1. Привчайте дитину правильно стави­тися до комп'ютера як до технічного при­строю, за допомогою якого можливо отри­мати знання і навички, а не як до засобу отримання емоцій.

2.Розробляйте з дитиною правила робо­ти за комп'ютером: 20 хв комп'ютерної гри, ЗО хв заняття іншими видами діяльності.

3. Помічайте, коли дитина дотримуєть­ся ваших вимог.

4. Не використовуйте комп'ютер як засіб для заохочення дитини. Під час хвороби і вимушеного перебування вдома комп'ютер не повинен стати компенсацією.

5. Звертайте увагу на ігри, в які грає ваша дитина, тому що деякі з них можуть стати причиною її безсоння, роздратова­ності, агресії, специфічних страхів.

6.Не дозволяйте дитині розважатися в комп'ютерному клубі вночі.